Hafıza Dopingi Düet Eğitim
Tuna Koçluk, Eğitim koçluğu, öğrenci koçluğu, öğrenci mentörü
KURUMSAL

Tuna Koçluk olarak sunduğumuz her hizmette daima "kalite" ve "mükemmelliği" esas alan anlayışı ile en seçkin eğitim, öğretim ve idareci kadrosunu bünyesinde birleştirmiştir. Günün gereklerini karşılamaktan uzak, kalıplaşmış ve ezbere dayalı anlayışın ötesine geçen kadromuz ile yüksek motivasyona dayanan başarı odaklı eğitim ve öğretimi gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Eğitim alanındaki ve sınav sistemlerindeki tüm yenilikleri öğrencilerine aktararak araştıran, sorgulayan ve sorun çözen yetkin insan yetiştirmek temel amacımızdır.

Sıfırlama Tekniği Mentörlüğü (Koçluğu) Öğrenciye Ne Kazandırır?

Sıfırlama Tekniği; aynı anda bir çok hedefe birden ulaşması beklenen öğrencilerin sorularına cevap bulabilecekleri; motivasyon, etkili çalışma teknikleri ve konsantrasyonun gücünü fark edebilecekleri; zayıf yanlarını belirleyip öğrenme sürecinde önlerine çıkan engelleri doğru taktiklerle aşabilecekleri; hedef odaklı çalışmayı öğrenip bütünsel tekniklerle hayatlarında çığır açabildikleri bir çalışmadır.

PROJE ORTAKLARIMIZ: WWW.DUETEGITIM.COM

WWW.TUNAKOCLUK.COM

Sıfırlama Tekniği Koçluğunun Öğrenciye Kazandırdıkları:

•Ders çalışma isteği, hırs ve kararlılık;

•Etkili düzeyde ders çalışma teknikleri öğrenebilme;

•Dikkat ve konsantrasyonu üst düzeye çıkarma;

•Başarıya ve hedefe odaklanma;

•Zamanı etkin kullandırma;

•İç disiplini ve motivasyonunu artırma;

•Alternatif düşünme yöntemleri geliştirme;

•Uygulamalarla olumsuz durumlardan kurtarma;

•Öğrenciye öğrenmeyi öğretme;

•Öğrenciye ve aileye ihtiyaç analizi yapabilme;

•Öğrencilerin her türlü davranışını okuyabilme ve yönlendirme;

•Duygusal alt yapının nelerden kaynaklandığını ortaya çıkarma;

•Öğrencinin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapabilme;

•Öğrencinin öğrenme stratejilerini belirleme ve bu stratejileri tüm eğitim süreçlerine uyarlama;

•Öğrencinin geçmişten süre gelmiş istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabilme;

•Öğrenciyle birlikte öğrencide istenilen sonuçların alınabilmesi adına ebeveynlere de koçluk ve danışmanlık yapabilme;

•Ebeveynleri nasıl, ne zaman ve ne şekilde yönlendirebilme;

•Öğrencinin gelişimini aileye ve okula raporlama becerileri kazanacaklar.

kurumsal